• Visa bildtext

    En unik mötesplats i konsten, omgiven av en enastående natur.

Konst Museum

Besöksmål

Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet är en vacker mötesplats i konsten, omgiven av en enastående natur. Det är ett centrum för konst baserad på vatten, pigment och ljus, där hela tiden spännande möten uppstår.

Utställningar av nordiska och internationella konstnärer, färgexperiment och kurser för barn och vuxna i barnateljén och experimentverkstaden ger många och rika möjligheter för alla att ta en aktiv del i konsten. Museets egen konstsamling och de tillfälliga utställningarna presenteras i kataloger, visningar, föreläsningar och filmer.


Här finns möjligheter för konstnärer att under en koncentrerad period arbeta i museets gästateljéer. En gästprofessur är knuten till museet, där forskning och utvecklingsarbete i vattenfärgsteknikerna bedrivs i nära samarbete med Valands Konsthögskola och Chalmers/Arkitektur i Göteborg.


Museet innehåller dessutom en spännande museibutik,en samlingssal för varierande programverksamhet och Restaurang Vatten, café och gourmetrestaurang.