Arkitektur Barnvänligt Design Konst Kulturhistoria Museum

Besöksmål

RIAN Designmuseum

På Rian möter du design, kulturhistoria och konst i utställningar, föredrag, workshops och stadsvandringar.

Här arbetar man med ett brett och inkluderande designbegrepp som omfattar industridesign, mode, konsthantverk, slöjd och arkitektur. Sedan flera år arbetar museet med att lyfta fram 1900-talets kvinnliga formgivare genom utställningar och publikationer. En annan stor satsning är Smyckoteket, Rians samling med samtida smyckekonst, där du som besökare kan låna med dig ett smycke hem, precis som du lånar en bok på biblioteket.

 

Inom det kulturhistoriska området arbetar Rian med att bevara och tillgängliggöra lokalt kulturarv, framförallt genom programmet Stadens nycklar, som både är en pedagogisk verksamhet för skolorna, en interaktiv webbplats och en samling kulturhistoriska skyltar i gatumiljö.

 

Rian ansvarar även för konsten i Falkenbergs kommun. Falkenberg har en fin samling av svensk och internationell utomhuskonst. Flera verk installerades i samband med de stora utställningarna Sculptura 97 och Sculptura 02. Hösten 2021 installerades det sista av en rad nya verk i Badhusparken i centrala Falkenberg.