• Visa bildtext

    ”Uppslukad” av Tea Börjesson, ”Vit börjar” av Nellie Telin samt ”Through A Butterfly´s eyes” av Alma Udin. Verken är från utställningen 2022.

Öppet idag 11:00 - 15:00

Utställning

19 april - 30 september 2023

Normstorm

Elever i några av kommunens högstadie- och gymnasieskolor har genom projektet Normstorm skapat konst som ifrågasätter normer.

Är vår stad en tolerant, öppen, trygg och kreativ stad? I projektet Normstorm har elever diskuterat samhällets olika normer och värderingar och i det arbetet skapat normkritisk och konst. Resultatet visas på Jönköpings läns museum och i Juneporten. Motiven ställer frågor, väcker tankar och uppmuntrar till samtal och diskussioner kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

 

Normstorm är ett samarbete mellan skolorna, Jönköpings kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, Mediacenter Jönköpings län och Jönköpings läns museum. Projektet har drivits i kommunen sedan 2012. Vill du veta mer om projektet – besök jonkoping.se/normstrom