Utställning

31 januari 2024 - 31 december 2024

I hästen fanns själ och frändskap

En utställning av Sune Jonsson där gårdsdjuren i samspel med människan står i centrum.

Sida vid sida med människorna i de småbrukarsamhällen som Sune Jonsson dokumenterade under mitten av 1900-talet fanns gårdsdjuren, självklara medlemmar i hushållen. De träder fram både i texter, filmer och fotografier, och människorna vittnar i berättelserna om hårt arbete, men också om kamratskap, respekt och stolthet. Främst möter vi hästar och kor vilka ofta var oumbärliga för den lilla gårdens överlevnad. I texten Ett torparliv som återfinns i boken Bilder från den stora flyttningen skriver Sune Jonsson:  


 ”Vid sidan av bygget hade de måst tänka på kon. Egentligen allra först tänka på henne. Bygga väggar kring hennes magra kantighet och trygga henne med tak.” 


Djurens roll i samhället är föränderlig, likaså deras kulturella betydelse, något som etnolog Ann-Cristin Winroth beskriver i essän Mellanartsliga relationer fångade i Sune Jonssons fotografier, som är speciellt skriven för utställningen.