Kulturarvspriset

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som utmärkt sig inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde.

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde utmärkt sig genom att:
• ha bidragit till att på ett kreativt sätt utveckla innehållet i museer/miljöer i syfte att nå en bred publik
eller
• ha gjort en insats för att utveckla ett innehåll som speciellt riktar sig mot barn & ungdom
eller
• ha satt sitt museum/besöksmål/evenemang på kartan genom offensivt nytänkande i marknadsföringsarbetet.

 
Kulturarvspriset 2019 tilldelades Sörmlands museum med motiveringen:

Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar - ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer,  med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar - tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt.

 
Tidigare pristagare:

2018 Alexandra von Schwerin, Skarhult slott

2017 Hallwylska museet

2016 Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015 Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014 Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013 Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012 Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011 Maria Sidén, Tjolöholms slott