Kulturarvspriset

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som utmärkt sig inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde.

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde utmärkt sig genom att:
• ha bidragit till att på ett kreativt sätt utveckla innehållet i museer/miljöer i syfte att nå en bred publik
eller
• ha gjort en insats för att utveckla ett innehåll som speciellt riktar sig mot barn & ungdom
eller
• ha satt sitt museum/besöksmål/evenemang på kartan genom offensivt nytänkande i marknadsföringsarbetet.

 
Kulturarvspriset 2018 tilldelades Alexandra von Schwerin, Skarhult slott med motiveringen:

”Med en sällsynt energi, skaparkraft, nyfikenhet och en gnutta ilska, kombinerat med ett stort mått av entreprenörskap och god forskaranda, har Alexandra von Schwerin synliggjort den skånska kvinnohistorien. Kvinnokraft blev kvinnomakt – nu inte längre dold, och Skarhult har etablerat sig som ett nytt, angeläget historiskt besöksmål”

 

Tidigare pristagare:

2017 Hallwylska museet

2016 Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015 Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014 Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013 Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012 Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011 Maria Sidén, Tjolöholms slott