Kulturarvspriset

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som utmärkt sig inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde.

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde utmärkt sig genom att:
• ha bidragit till att på ett kreativt sätt utveckla innehållet i museer/miljöer i syfte att nå en bred publik
eller
• ha gjort en insats för att utveckla ett innehåll som speciellt riktar sig mot barn & ungdom
eller
• ha satt sitt museum/besöksmål/evenemang på kartan genom offensivt nytänkande i marknadsföringsarbetet.

 
Kulturarvspriset 2020 tilldelades Livrustkammaren med motiveringen:

"Livrustkammaren, ett av Sveriges allra äldsta museer, är ett av dem som lyckats bäst i sin digitala utveckling. I den nya suggestiva basutställningen har kvinnornas historia äntligen fått ta plats, och hemsidan möjliggör för alla att ta del av den kungliga historien. Facebooksidan är föredömlig, och med lekfullhet och humor sprider museet historia genom digitala utställningar, filmade inslag och utmanande tävlingar. Med de digitala medierna har museet lyckats engagera stora skaror besökare – även från hemmasoffan eller klassrummet". Tidigare pristagare:
2019 Sörmlands museum

2018 Alexandra von Schwerin, Skarhult slott

2017 Hallwylska museet

2016 Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015 Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014 Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013 Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012 Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011 Maria Sidén, Tjolöholms slott