• Visa bildtext

    Bild från Hallwylska museet.

Kulturarvspriset

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som utmärkt sig inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde.

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde utmärkt sig genom att:
• ha bidragit till att på ett kreativt sätt utveckla innehållet i museer/miljöer i syfte att nå en bred publik
eller
• ha gjort en insats för att utveckla ett innehåll som speciellt riktar sig mot barn & ungdom
eller
• ha satt sitt museum/besöksmål/evenemang på kartan genom offensivt nytänkande i marknadsföringsarbetet.

 
Kulturarvspriset 2017 tilldelades Hallwylska museet med motiveringen:

”Förvandlingen från ett anonymt kuriosakabinett till ett av Stockholms häftigaste museer har krävt mod och målmedvetenhet. En mängd nya upplevelser erbjuds nu besökarna, som ökat kraftigt i antal och ger toppbetyg i besöksundersökningar. Med kulturhistoria som bas har museet blivit en självklar plats för konst, konsthantverk, mat och kulturupplevelser - Hallwylska museet!”

 

Tidigare pristagare:

2016 Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015 Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014 Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013 Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012 Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011 Maria Sidén, Tjolöholms slott