Medlemskap

Besöksmål kan ansöka om medlemskap i Svenskt Kulturarv. För att bli medlem krävs att besöksmålet är av stort allmänt intresse och håller god kvalitet vad gäller innehåll och service.

Besöksmål kan ansöka om medlemskap i Svenskt Kulturarv. För att bli medlem krävs att besöksmålet är av stort allmänt intresse och håller god kvalitet vad gäller innehåll och service. Konsthallar & bygdegårdar kan i regel inte bli medlemmar.

Styrelsen beslutar om nya medlemmar och ansökan skickas innan 8 /11. Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning över besöksmålet med uppgifter om huvudmän, organisationsnummer, antal anställda, öppettider, entréavgifter, antal besökare och ev. broschyrmaterial och skickas till: Svenskt Kulturarv, Svanegatan 14, 222 24 Lund.

Som medlem i Svenskt Kulturarv får man tillgång till en lång rad aktiviteter; faktauppgifter i Upptäcktsresan, presentation på hemsidan och i appen, uppgifter i gruppresekatalogen KulturTurer, friexemplar av branchtidningen KULT, tillgång till utbildningar, konferenser och möjlighet att vara med i Svenskt Kulturarvs förmånliga foldersystem.

Avgiften för att vara medlem är en entrérabatt om minst 50% som besöksmålet lämnar till innehavare av Kulturarvskortet samt en administrativ avgift på 1250:- eller 1750:- beroende på egen omsättning