• Foto: Fredrik Sterner Visa bildtext

    Bildstenshallen

  • Foto: Anna Sundström Visa bildtext

    Lek i Skepp & Skoj

  • Foto: Anna Sundström Visa bildtext

    Spillingskatten

Arkeologi & Historia Barnvänligt Konst Kulturhistoria Museum

Besöksmål

Gotlands Museum, Fornsalen

På Fornsalen finns världens största vikingatida silverskatt, unika bildstenar och mycket mer! Fornsalen är världsarvet Visbys största turistmål och museets omfattande samlingar speglar Gotlands rika och spännande historia från stenålder till vikingatid, från medeltid till nutid.

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner och gick då under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet på Strandgatan i Visby.

 

Bildstenar

I den monumentala Bildstenshallen möter järnålderns unika bildstenar med berättelser om liv och död, gudar och människor, vardag och resor till fjärran länder.

 

Världens största vikingatida silverskatt – Spillings

Gotland gör skäl för benämningen världens största skattkista. Bara från vikingatid har mer än 750 silverskatter med mynt, armringar och andra smycken påträffats. Flera av skatterna är utställda i Skattkammaren. Här finns också världens största vikingatida silverskatt, Spillings!

 

Medeltid

Både den profana och kyrkliga medeltidskulturen är väl representerad och i museet inryms även ett autentiskt packhus från 1200-talet.

 

… och mycket mer

Senare tiders historia är inte heller glömd som dansktiden eller den ryska ockupationen och en särskild plats har vigts åt den ovanliga och världsberömda fossilen från silur när öns berggrund tillkom i ett tropiskt hav nära ekvatorn.

 


På Fornsalen finns också barnverkstaden Krumelurum, Fornsalens Café & Restaurang samt museibutik.