• Bild från samlingarna
  Foto: Hans Wärdell
 • Bild från samlingarna
  Foto: Hans Wärdell
 • Bild från samlingarna
  Foto: Hans Wärdell
 • Bild från samlingarna
  Foto: Hans Wärdell
 • Bild från samlingarna
  Foto: Mats Engman
Kulturhistoria Museum

Besöksmål

Mus-Olles Museum

Mus-Olle – lumpsamlare eller visionär? Redan 1906 öppnade han sitt museum som då bestod av 10 000 föremål. Han testamenterade sin samling, ca 150 000 föremål, till hembygdsföreningen. Det mest unika bland dessa är utan tvivel förpackningssamlingen. Den innehåller 23 000 objekt och spänner över en tidsrymd om ca 150 år.

Redan 1906 öppnade per-olof nilsson sitt museum. Under 75 år samlade han 150 000 föremål: askar, mynt, fotografier, frimärken, keramik, ja till och med stenar. Mus-Olles museum är ett märkligt arv efter en man som gick sina egna vägar. 
När inte Mus-Olle, som han kallades, fiskade i Alsensjön så cyklade han omkring i bygden och samlade på saker.
Ibland gav han nyfångad fisk i byte, andra gånger utnyttjade han sin goda övertalningsförmåga. Förpackningssamlingen är imponerande. Alla designfantaster får sitt lystmäte tillfredsställt genom de 25 000 förpackningarna för tändstickor, godis, gryner, tvålar, parfymer, röktobak, snus, kryddor och kaffe, bara för att nämna några. Här finns även frimärken, trycksaker, porslin, keramik, textil- och dräktföremål m m.

Vid 1800-talets slut sjöd Ytterån på somrarna av liv i form av hitresande kurortsgäster. Det järnhaltiga vattnet lockade för det sades bota de flesta åkommor. Mus-Olle passade då på att välkomna gästerna vid järnvägsstationen och hjälpte dem sedan till något av de fem hotell eller societetshuset som fanns i byn. Som tack för hjälpen kunde han då få ett föremål, som t ex en godis- eller tobaksförpackning. Med tiden lärde han sig även tyska och engelska så att han kunde konversera med de gäster som kom från övriga Europa. Det medförde i sin tur att samlingen utökades med fantastiska föremål och förpackningar även från andra länder. För att påminna om denna tid finns det nu på museiområdet en sekelskiftesmiljö där man kan dricka brunn.
Mus-Olle bildade 1924 på sin 50-årsdag Ytterå Hembygdsförening. Hans vilja var att föreningen efter hans bortgång skulle förvalta hans enorma samling, vilket föreningen idag gör. Museiområdet är beläget vid Mus-Olles egen fastighet, med hans ursprungliga och ett nyare museum, bostadshus och ett flertal andra byggnader. Här finns också ett trivsamt kafé med våfflor och hembakat bröd. Museet är handikappanpassat och har en väl tilltagen parkering som även kan användas som tillfällig ställplats för husbilar och husvagnar.