• Foto: Björn Olsson
  • Foto: Per Johansson ProCard Visa bildtext

    Bergöövåningen med väggmålningar av Carl Larsson

  • Foto: Björn Olsson Visa bildtext

    Hallsbergs modelljärnväg

  • Visa bildtext

    Skulptur byggstenar Kathie Pettersson

Arkeologi & Historia Arkitektur Konst Kulturhistoria Museum Personhistoria Trädgårdar

Besöksmål

Bergööska huset

Bergööska huset är uppfört av arkitekten Ferdinand Boberg, med konst av Karin Bergöö Larsson och väggmålningar av Carl Larsson. I anslutning finns även en konsthall, en stor modelljärnväg av Hallsbergs bangård samt en historisk utställning om järnvägen i Hallsberg.

I slutet av 1800-talet lät handelsmannen Adolf Bergöö uppföra ett kombinerat handels- och bostadshus i Hallsberg. Det ritades av den unge arkitekten Ferdinand Boberg, som senare blev en Sveriges mest framgångsrika arkitekter. Huset är uppfört i nationalromantisk stil där funktionen fick styra utformningen men man har under årens lopp byggt om och lagt till. Huset ägs av Hallsbergs kommun.


Idag är större delen av bostadsvåningen återskapad i sitt ursprungsskick från 1889. Den gamla affärslokalen i gatuplanet är nu en vacker konsthall med olika utställningar året om. Matsalen har unika väggmålningar av Carl Larsson som var gift med Karin Bergöö Larsson, dotter till Adolf Bergöö. I våningen lyfter man bland annat fram Karin och hennes konstnärskap som innefattar oljemålningar, textilier och möbler. Det finns också ett vackert blomsterrum "fruns" rum mm.


I anslutning till Bergööska huset i Magasinet finns en modelljärnväg över Hallsbergs bangård som den ser ut i nutid, skala 1:87.


Sommartid öppnas ett litet café i magasinet. Fina dagar kan du slå dig ner i den fina lilla trädgården.

Hiss finns till modelljärnvägen som ligger 1 trappa upp.
En trapphiss finns i Bergööska huset - meddela personal om du vill använda den.