Öppet idag 10:00 - 17:00

Utställning

17 februari 2024 - 08 september 2024

Bryggda berättelser - en utställning om öl

Öl har svalkat halsar hos nunnor, vikingar och hipsters och druckits av olika skäl under olika tider. För att släcka törsten och mätta hunger. För att få gudomliga krafter. Till vardag och till fest.

Utställningen Bryggda berättelser handlar om ölets historia, människors ölkonsumtion under olika tider, hemmabryggning och ölindustri. Och om varför 1970-talet var mellanölets och hånglets årtionde.

I utställningen visas också föremål. Du får bland annat chansen att på nära håll betrakta den unika kronkåsan från 1500-talet, Joseph Wilhelm Wallanders målning Humleskörden i Askarboda samt en mängd fotografier från sörmländska bryggerier och öldrickande människor genom tiderna.

Hemmabryggning, industrialisering och hantverksbryggeri

När klosterväsendet växte fram i Norden på 1000-talet tog tillverkningen av öl fart på allvar. Det bryggdes öl både på stormannasäten och i stugor och i städerna utvecklades det redan under medeltiden ett yrkesbryggande.

Under mitten av 1800-talet introducerades lagerölet i Sverige. Det var ett öl som var lättare att brygga och lagra i större mängder. Det gjorde att en bryggerinäring på allvar kunde växa fram. Vid slutet av 1800-talet fanns bryggerier i nästan varje småstad, så även i Sörmland.

Men redan under 1900-talets början avstannade bryggerinäringens expansion och antalet bryggerier minskade drastiskt. Under senare delen av 1900-talet fanns bara ett fåtal bryggerier kvar i Sverige.

Under 2000-talet har det åter igen grundats en mängd nya hantverksbryggerier runt om i Sverige. I utställningen fördjupar vi oss i sörmländska bryggerier, både historiska och nutida.